ADIF CONSULTING oferă servicii de elaborare a documentaţiei în domeniul securităţii şi sănătăţii în muncă cerută de legislaţia în vigoare: - Elaborarea şi actualizarea planului de prevenire şi protecţie; - Elaborarea de instrucţiuni proprii pentru completarea şi/sau aplicarea reglementărilor de securitate şi sănătate în muncă, ţinând seama de particularităţile activităţilor şi ale unităţii /întreprinderii, precum şi ale locurilor de muncă/posturilor de lucru; - Propunerea atribuţiilor şi răspunderilor în domeniul securităţii şi sănătăţii în muncă, ce revin lucrătorilor, corespunzător funcţiilor exercitate, care se consemnează în fişa postului, cu aprobarea angajatorului; - Identificarea echipamentelor individuale de protecţie necesare pentru posturile de lucru din întreprindere şi întocmirea necesarului de dotare a lucrătorilor cu echipament individual de prevenire şi protecţie; - Elaborarea tematicii pentru toate fazele de instruire, stabilirea periodicităţii adecvate pentru fiecare loc de muncă; - Întocmirea planului de acţiune în caz de pericol grav şi iminent de accidentare şi evidenţa zonelor cu risc ridicat şi specific; - Stabilirea zonelor care necesită semnalizare de securitate şi sănătate în muncă, stabilirea tipului de semnalizare necesar şi amplasarea acestuia.
Copyright 2008 Adif Consulting. All rights reserved.
- Acasă
- Servicii
  - Evaluare riscuri
  - Documentaţie
  - Instruiri
  - Dosar accidente
- Portofoliu clienti
- Legislaţie
- Colaboratori
- Contact
- Link-uri utile