În conformitate cu Legea nr. 319/2006 a securităţii şi sănătăţii în muncă fiecare agent economic este obligat să posede o lucrare de evaluare a riscurilor de accidentare şi îmbolnăvire profesională. Lucrarea va sta la baza întocmirii planului anual de prevenire şi protecţie, cât şi a instrucţiunilor proprii de securitate şi sănătate în muncă. Practic, această evaluare va reuşi să radiografieze pentru administratorul unei societăţi situaţia stării de securitate şi sănătate în muncă şi să stabilească măsurile ce se impun pentru a anula sau diminua riscurile identificate pentru fiecare loc de muncă. Utilizăm o metodă omologată la nivel naţional, care identifică factorii de risc pentru fiecare componentă a sistemului de muncă, respectiv executant, sarcina de muncă, mijloace de muncă/echipamente de muncă şi mediul de muncă. Scopul principal al metodei constă în identificarea tuturor factorilor de risc de la fiecare loc de muncă analizat, cuantificarea şi ierarhizarea riscurilor, continuând cu etapa specifică de stabilire a măsurilor de prevenire, imediate şi de perspectivă, într-o ordine de priorităţi care derivă din nivelurile de risc stabilite pentru fiecare factor de risc identificat.
Copyright 2008 Adif Consulting. All rights reserved.
- Acasă
- Servicii
  - Evaluare riscuri
  - Documentaţie
  - Instruiri
  - Dosar accidente
- Portofoliu clienti
- Legislaţie
- Colaboratori
- Contact
- Link-uri utile