În caz de accident de muncă asigurăm prin personal competent şi cu experienţă cercetarea evenimentelor care are ca scop stabilirea împrejurărilor şi a cauzelor care au condus la producerea accidentului, a reglementărilor legale încălcate, a răspunderilor şi a măsurilor ce se impun a fi luate pentru prevenirea producerii altor cazuri similare. Potrivit legii, comisia de cercetare a evenimentelor are dreptul să ia declaraţii scrise, să preleveze sau să solicite prelevarea de probe necesare cercetării, să solicite sau să consulte orice acte ori documente ale angajatorului, iar acesta este obligat să le pună la dispoziţie în condiţiile legii. De asemenea, pentru cercetarea evenimentelor se pot solicita experţi sau specialişti cum ar fi cei din cadrul unor operatori economici cu competenţe potrivit legii să efectueze expertize tehnice, care vor face parte integrantă din dosarul de cercetare a evenimentului.
Copyright 2008 Adif Consulting. All rights reserved.
- Acasă
- Servicii
  - Evaluare riscuri
  - Documentaţie
  - Instruiri
  - Dosar accidente
- Portofoliu clienti
- Legislaţie
- Colaboratori
- Contact
- Link-uri utile