INSTRUIRE, TESTARE ŞI PERFECŢIONARE Prin contractele de consultanţă periodică cu clauze clare de preluarea răspunderii în domeniul securităţii şi sănătăţii în muncă, în cazul neîntocmirii corecte a documentaţiilor specifice, ADIF CONSULTING asigură informarea şi instruirea lucrătorilor şi verificarea cunoaşterii şi aplicării de către aceştia a informaţiilor primite. Efectuăm instructajele periodice efective pentru lucrătorii societăţii în conformitate cu graficul de instruiri, completăm fisele individuale de instructaj pentru sănătatea şi securitatea muncii, asigurăm monitorizarea funcţionării sistemelor şi echipamentelor de protecţie, efectuăm consultanţă la evenimentele deosebite ce pot apărea (controale sau alte evenimente), cât şi consultanţă pentru realizarea măsurilor dispuse de către inspectorii de muncă cu prilejul vizitelor de control şi al cercetării evenimentelor. În conformitate cu legislaţia în vigoare asigurăm informarea angajatorului, în scris, asupra deficienţelor constatate în timpul controalelor efectuate la locurile de muncă şi propunerea de măsuri de prevenire şi protecţie corespunzătoare, facem propuneri de sancţiuni şi stimulente pentru lucrători, pe criteriul îndeplinirii atribuţiilor în domeniul securităţii şi sănătăţii în muncă. Colaborăm cu lucrătorii desemnaţi şi reprezentanţii lucrătorilor, serviciile interne de prevenire şi protecţie, respectiv cu medicul de medicina muncii, în vederea coordonării măsurilor de prevenire şi protecţie.
Copyright 2008 Adif Consulting. All rights reserved.
- Acasă
- Servicii
  - Evaluare riscuri
  - Documentaţie
  - Instruiri
  - Dosar accidente
- Portofoliu clienti
- Legislaţie
- Colaboratori
- Contact
- Link-uri utile